ASCTECH thiết kế, sản xuất thang – máng cáp, phụ kiện cho các công trình, nhà xưởng, với mẫu mã đa kích thước đa dạng theo yêu cầu quả khách hàng.

Thang máng cáp

Máng cáp

Thang máng cáp

Thang cáp