ASCTECHCOM chuyên thiết kế các loại tủ điện công nghiệp theo kích thước có tiêu chuẩn và theo yêu cầu như tủ điều khiển trung tâm MCC, tủ điện tổng MBS, tủ điện phân phối DB, tủ điện ATS chuyển mạch, tủ điều khiển chiếu tháng tủ điện bù, tủ Rack mạng.