ASCTECHCOM thiết kế, sản xuất các loại tủ phòng cháy – chữa cháy phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng với nhiều kích thước, vật liệu khác nhau như tủ thép, tủ INOX với mẫu mã đa dạng.